Bilder

F-5A/B Bildene er fra 336 skvadronens 50 års jubileum 1999.

Her finner du bl.a. 15 detaljbilder av Tiger F-5A s.nr. 134.

De to første bildene av F-5 formasjon er tatt av kapt Rudolf Holm. Etter min mening den beste luft fotografen i Luftforsvaret.
F-84G Bilder av F-84G fra 336 skvadron. PX-C med og uten vingetanker.

Detaljbilder av F-84G fra flysamlingen på Gardermoen.

.
Mosquito Bilder av Mosquito FB Mk. VI fra krigen og etter 1945,

inkl. 2 fargebilder av AB-F.

.
Mosquito Bilder av 3 av maskinene på del 2 av Mosquito dekalene. .
C-130H 66 bilder av C-130. Mange interiør, detaljbiler og 100.000 timers maskinen. .